רענן קולקה –יו״ר

פסיכולוג קליני מדריך. פסיכואנליטיקאי מנחה החברה הפסיכואנליטית בישראל והמכון הישראלי לפסיכואנליזה. חבר איגוד ישראלי לפסיכולוגיית העצמי ולחקר הסובייקטיביות, כיהן כיו״ר האיגוד. מורה ומדריך בתוכניות הלימוד של האיגוד: ׳תוכנית הכשרה תלת שנתית ללימודי פסיכולוגיית העצמי׳, תוכנית ׳פסיכולוגיית העצמי והמעשה הטיפולי׳ במסגרת מסלולי ההמשך של התוכנית לפסיכותרפיה, בית הספר ללימודי המשך ברפואה, הפקולטה לרפואה ע״ש סאקלר, אוניברסיטת ת״א.