תכנית לימודי הפסיכואנליזה

פסיכולוגיית העצמי משיבה את הפסיכואנליזה אל שורשיה הקיומיים מצד אחד, ומובילה אותה אל ממדיה הרוחניים מצד שני.

פסיכולוגיית העצמי הפסיכואנליטית מציבה במרכזה שלושה מרכיבי יסוד: את מהותה ההתמרתית והא­־לינארית של עצמיות האדם, את האמפתיה כמצע הפסיכואנליטי של האחדותיות ואת הזיקה הייחודית של יחסי זולתעצמי, המושתתים על משוקעות אמפתית של אדם בזולתו, כמצע הפסיכואנליטי של החמלה.

התכנית מציעה למידה מעמיקה ושיטתית של המטה־תאוריה של פסיכולוגיית העצמי הפסיכואנליטית. בנוסף, נעסוק ביישומיה לתאוריה של התהוות תודעת האדם והתפתחותה וכן לתאוריה של הנוכחות האנליטית. ההתמחות הייחודית בפסיכולוגיית העצמי הפסיכואנליטית תיעשה מתוך מחויבות היסטורית והגותית ותוך לימוד שיטתי ורצוף של תודעת האדם, כפי שנחקרה על־ידי מיטב ההוגים הפסיכואנליטיים במהלך האבולוציה של הפסיכואנליזה החל מראשיתה.

סגל המורים בלימודי הפסיכואנליזה כולל פסיכואנליטיקאים חברי איגוד ישראלי לפסיכולוגיית העצמי ולחקר הסובייקטיביות ומורים בכירים במוסדות המוכרים להכשרה פסיכואנליטית בארץ ובחו"ל.

תכנית לימודי פסיכואנליזה מקיפה

לצפייה בהגדלה לחץ על התוכנית

תכנית לימודי פסיכולוגיית העצמי הפסיכואנליטית

לצפייה בהגדלה לחץ על התכנית

סמינר קליני שבועי

ימי שני 18:00–19:30

'התהוות האנליטיקאי כזולתעצמי'

עד לתחילת האנליזות בהדרכה (במהלך שלושת הסמסטרים הראשונים) הסמינר יוקדש לתרגול של התמרת תודעת הלומדים, שישולבו במסגרות חינוכיות, רפואיות וחברתיות שאינן טיפוליות במובהק, כמו גני ילדים, מעון יום לתינוקות, כיתות הגיל הרך בבית ספר, מסגרות טיפוליות לנכים, מעון בקהילה לקשישים – מסגרות השוקדות על תהליכים אמפתיים במרחב החברתי והציבורי. כמו כן ישולבו הלומדים במפעלי תמיכה וסיוע נפשי בעתות חירום בארץ ובחו"ל.

החל‭ ‬מהסמסטר‭ ‬הרביעי‭ ‬יתקיים‭ ‬הסמינר‭ ‬הקליני‭ ‬במתכונת‭ ‬של‭ ‬קבוצות‭ ‬הדרכה‭ ‬על‭ ‬אנליזות‭ ‬לימודיות‭.‬

מעבדה לחקר פסיכולוגיית זולתעצמי מונחית־דַהַרְמָה

יום שני האחרון בכל חודש

'התבוננות בהתהוות התודעה המותמרת של המטפל'

הסמינר יתקיים אחת לחודש בפורום מלא של הלומדים והסגל במסגרת הסמינר הקליני של התכנית.

סמינר סגל דו־שבועי

ימי שני

'התבוננות בתהליך התהוות התודעה המלמדת והמטפלת'

הסמינר יתקיים בפורום של סגל התכנית.

עבודת ראשית

בסיום הסמסטר השלישי יגיש כל לומד עבודת חקר תיאורטית על חווית התהוות האנליטיקאי כזולתעצמי בתהליך הליווי האנליטי שערך הלומד בשנה וחצי הראשונות של תכנית הלימודים. בעבודה תיבחן תרומתם של שלושת שדות ההגות של התכנית – פסיכואנליזה, בודהיזם, תרבות.

עבודת אמצע

בסיום השנה הרביעית יגיש כל לומד עבודת חקר תאורטית שיש בה שילוב של שלושת שדות ההגות המרכיבים את התכנית והמבוססת על דוגמאות קליניות הלקוחות מן האנליזות הלימודיות.

עבודת סיום

עבודת הסיום של ההכשרה תעסוק בהצגת סיפורה של אנליזה אחת מתוך מכלול האנליזות של כל לומד.
העבודה תוגש עם סיום השנה השביעית לועדת ההוראה של התכנית, לאחר שהלומד עמד בכל דרישות ההכשרה.