הדלקת נרות חנוכה

הדלקת נרות חנוכה ביום שני  ב-18:00