תכנית לימודי מדעי הרוח והאמנויות

אנחנו מאמינים כי לימוד משולב של היבטים מאוצרות הרוח האנושית יהווה אופנות נוספת
לתרגול הרחבת הדעת כתהליך של התמרת התודעה.

תכנית הלימודים תכלול מפגשים עם היבטים נבחרים בהגות העולמית לדורותיה בתחומי הפילוסופיה, המדע, השירה, הספרות, האמנות, המוזיקה ועוד. סגל המורים בתכנית מדעי הרוח ואמנויות כולל אנשי רוח, אנשי אקדמיה, יוצרים ואמנים.

לימודי מדעי הרוח והאמנויות

שנה ראשונה עד חמישית

לצפייה בהגדלה לחץ על התכנית

מפגש שיח עם המשוררת רחל חלפי מרכז רוח אדם לוד יוני 2021

לימודי מדעי הרוח והאמנויות

שנה שישית עד שביעית

לצפייה בהגדלה לחץ על התכנית

סדנאות

במשך שבע שנות הלימוד בתום כל אחד מהסמסטרים יתקיימו שלושה ימי לימוד מרוכזים במתכונת סדנאית סביב נושאים נבחרים.