תכנית לימודי מדעי הרוח והאמנויות

אנחנו מאמינים כי לימוד משולב של היבטים מאוצרות הרוח האנושית יהווה אופנות נוספת
לתרגול הרחבת הדעת כתהליך של התמרת התודעה.

תכנית הלימודים תכלול מפגשים עם היבטים נבחרים בהגות העולמית לדורותיה בתחומי הפילוסופיה, המדע, השירה, הספרות, האמנות, המוזיקה ועוד. סגל המורים בתכנית מדעי הרוח ואמנויות כולל אנשי רוח, אנשי אקדמיה, יוצרים ואמנים.

לימודי מדעי הרוח והאמנויות

שנה ראשונה עד חמישית

לצפייה בהגדלה לחץ על התכנית

לצפייה ו/או הורדה של תכנית הלימודים המלאה לחץ

פרופ' אריאל הירשפלד ׳קווים להגדרתה של מקומיות׳

לימודי מדעי הרוח והאמנויות

שנה שישית עד שביעית

לצפייה בהגדלה לחץ על התכנית

לצפייה ו/או הורדה של תכנית הלימודים המלאה לחץ

סדנאות

במשך שבע שנות הלימוד בתום כל אחד מהסמסטרים יתקיימו שלושה ימי לימוד מרוכזים במתכונת סדנאית סביב נושאים נבחרים.