תכנית לימודי הבודהיזם

פסיכולוגיית העצמי הפסיכואנליטית, שהינה החולייה האורגנית המקשרת בין הפסיכואנליזה לבין הבודהיזם, מאפשרת את התמרתה של הדיסציפלינה הפסיכואנליטית כולה דרך איחויו של הפער בין הישגיה התאורטיים מרחיקי הלכת של הפסיכואנליזה לבין התאוריה של הנוכחות הטיפולית ואפיקי ההכשרה המוליכים אליה.

תרומת הבודהיזם לעתידם של הדורות הבאים תובעת מאמץ הרואי של המזרח והמערב גם יחד. הטמעתה של ליבת הבודהיזם בתוך שדה הגות ופרקטיקה רוחנית של המערב תבטיח את שימורה של המורשת הבודהיסטית ואת התפתחותה העתידית כאוצר תרבות עולמי.

התכנית מתמקדת בזרם המהאיאנה בבודהיזם, על פיו הבודהיזם אינו מסתפק בשחרור עצמי מסבל, אלא שואף להביא לשחרור כל היצורים החיים מסבל. עיקרון החמלה הוא מרכזי ביותר בזרם זה, אשר שם דגש על החובה להמשיך ולפעול לטובת כל היצורים החיים כל עוד קיים סבל בעולם. כלומר, זרם זה מדגיש את ההיבט החברתי, וממקם אותו במרכז ה"דרך". הפיתוח העצמי – המדיטציות של זרם המהאיאנה – מתרכזות בטיפוח אהבת הזולת והמידות הטובות.

פסיכואנליטיקאים ומורים בודהיסטים, המהווים יחדיו את סגל התוכנית, יעבירו את הידע והפרקטיקה הבודהיסטיים כמצע נכון לתהליכי התמרה של התודעה הפסיכואנליטית העתידית הנוכחת מתוך חמלה וחוכמה. כך תתנסה קהילת הלומדים בתכנית – סנגהה – בתהליכי למידה, התבוננות, תרגול ועבודה עצמית הנשענים על עקרונות הדהרמה הבודהיסטית.

לימודי בודהיזם

שנה ראשונה עד רביעית

לצפייה בהגדלה לחץ על התכנית

לימודי הדַהַרְמָה יתקיימו בעיקר באנגלית.

לימודי בודהיזם

שנה חמישית עד שביעית

לצפייה בהגדלה לחץ על התכנית
לימודי הדַהַרְמָה יתקיימו בעיקר באנגלית.

מעבדה להתהוות פסיכולוגיית זולתעצמי מונחית־דַהַרְמָה

ימי שני

מפגש הרהור שבועי לאורך כל שנות הלימודים שיוקדש לממשק הפסיכואנליזה והדַהַרְמָה: עיבוד רגשי של חוויית המפגש עם ממדיה העיוניים והתרגוליים של הדַהַרְמָה, התבוננות בתהליכי הלמידה וההתהוות של האנליטיקאי המותמר, יצירת המשנה הפסיכואנליטית הייחודית של דרך רוח אדם.