תהליך הקבלה

המעוניינים ללמוד בתכנית יוזמנו למפגשי היכרות עם שני חברי סגל. תהליך ההיכרות עשוי להתפרש על פני מספר מפגשים.

להורדת טופס הרשמה כולל הנחיות כאן. ההרשמה לתכנית תיפתח בתאריך 1.10.21

יש לשמור את הקובץ במחשב, למלא בתוכנת Acrobat Reader. ולשלוח בדוא״ל את הקובץ השמור בשם + החומרים הנלווים סרוקים.
במידה ולא אפשרי ניתן להדפיס למלא בכתב יד ברור, לסרוק ולשלוח בדוא״ל + החומרים הנלווים.

על הפונים לתכנית לשלוח:

  • חיבור אישי שתכניו יאפשרו היכרות ראשונית ויכללו גם התייחסות מפורטת למשמעות הפנייה לתכנית ייחודית זאת.
  • חוות דעת משני ממליצים שעמם ניתן גם לשוחח.
  • תעודות לימודים אקדמיים וכן תעודות המעידות על הכשרה קלינית ועל רישום במשרד הבריאות.

שמירת הפרטיות והסודיות של מלוא תהליך הקבלה, לרבות כל חומר אישי שיופקד על ידי הפונים, מחייבת אותנו ומובטחת בפני הפונים על פי כל כללי האתיקה.
אמנת הכשרה: עם‭ ‬הקבלה‭ ‬ללימודים‭ ‬תיחתם‭ ‬בין‭ ‬תכנית‭ ‬רוח‭ ‬אדם‭ ‬לבין‭ ‬הלומד‭ ‬אמנת‭ ‬הכשרה‭.‬

ההרשמה לתכנית תיפתח בתאריך 1.10.21 ותסתיים בתאריך 31.1.22
התשובות לפונים תימסרנה עד תאריך 31.5.22
תכנית הלימודים של מחזור ג' תיפתח בתאריך 24.10.22

תכנית ׳רוח אדם׳ תתקיים ב'קריית אדם' בעיר לוד, רח' אהרון בן חמו 5.
תכנית הלימודים תיפתח אחת לשלוש שנים.

להגשת המועמדות, לקבלת טופסי הרשמה ולמידע נוסף 
ניתן לפנות למזכירות איגוד ישראלי לפסיכולוגיית העצמי ולחקר הסובייקטיביות
ת.ד. 115, משגב דב 7686700  טלפון: 050-654-5499
דוא"ל: elinoar@selfpsy.org.il

ספר התוכנית – להורדה בקישור זה

דמי הרשמה בסך 600 ₪, יש‭ ‬להעביר‭ ‬בהעברה‭ ‬בנקאית‭: ‬בנק‭ ‬פועלים‭ (‬12‭) ‬סניף‭ ‬567‭ ‬ חשבון‭ ‬392481‭ ‬על‭ ‬שם‭ ‬‮–‬‭ ‬איגוד‭ ‬ישראלי‭ ‬לפסיכולוגיית‭ ‬העצמי‭.‬ יש‭ ‬לצרף‭ ‬אישור‭ ‬העברה‭.‬

סכום‭ ‬זה‭ ‬מיועד‭ ‬לצרכי‭ ‬הרישום‭ ‬והטיפול‭ ‬המנהלי‭ ‬בפנייה‭.‬