סגל רוח אדם

ראש התכנית

פסיכולוג קליני מדריך. פסיכואנליטיקאי מנחה, החברה הפסיכואנליטית בישראל והמכון הישראלי לפסיכואנליזה. חבר איגוד ישראלי לפסיכולוגיית העצמי ולחקר הסובייקטיביות, כיהן כיו״ר האיגוד. מורה ומדריך בתכניות הלימוד של האיגוד: ׳תכנית הכשרה תלת שנתית ללימודי פסיכולוגיית העצמי׳, תכנית ׳פסיכולוגיית העצמי והמעשה הטיפולי׳ במסגרת מסלולי ההמשך של התכנית לפסיכותרפיה, בית הספר ללימודי המשך ברפואה, הפקולטה לרפואה ע״ש סאקלר, אוניברסיטת ת״א.

ועדת היגוי

פסיכולוג קליני מדריך. פסיכואנליטיקאי מנחה, החברה הפסיכואנליטית בישראל והמכון הישראלי לפסיכואנליזה. חבר איגוד ישראלי לפסיכולוגיית העצמי ולחקר הסובייקטיביות, כיהן כיו״ר האיגוד. מורה ומדריך בתכניות הלימוד של האיגוד: ׳תכנית הכשרה תלת שנתית ללימודי פסיכולוגיית העצמי׳, תכנית ׳פסיכולוגיית העצמי והמעשה הטיפולי׳ במסגרת מסלולי ההמשך של התכנית לפסיכותרפיה, בית הספר ללימודי המשך ברפואה, הפקולטה לרפואה ע״ש סאקלר, אוניברסיטת ת״א.

פסיכולוגית קלינית. פסיכואנליטיקאית מנחה, החברה הפסיכואנליטית בישראל. חברת איגוד ישראל לפסיכולוגיית העצמי ולחקר הסובייקטיביות, כיהנה בוועד האיגוד. מורה ומדריכה בתכנית הלימודים ׳פסיכולוגיית העצמי והמעשה הטיפולי׳ במסגרת מסלולי ההמשך של התכנית לפסיכותרפיה, בית הספר ללימודי המשך ברפואה, הפקולטה לרפואה ע״ש סאקלר, אוניברסיטת ת״א. חברת ועדת היגוי ׳רוח אדם׳ – תכנית הכשרה פסיכואנליטית בודהיסטית, מרכזת תחום פסיכואנליזה ויו״ר ועדת הוראה. מטפלת ומדריכה בפרקטיקה פרטית בת״א.

ד"ר. פסיכולוגית קלינית. פסיכואנליטיקאית ומורה במכון תל־אביב לפסיכואנליזה בת זמננו. חברת איגוד ישראלי לפסיכולוגיית העצמי ולחקר הסובייקטיביות. מרכזת בית המדרש ׳קוראים קוהוט – הרצאות שיקאגו׳ של האיגוד. חברת ועדת היגוי ׳רוח אדם׳ – תכנית הכשרה פסיכואנליטית־בודהיסטית. אחראית תחום הבודהיזם. מטפלת ומדריכה בפרקטיקה פרטית בתל־אביב-יפו.

פרופסור מן המניין באוניברסיטה העברית, מרצה בחוג לספרות עברית וראש המכון לספרויות בה. מלמד בביה"ס מנדל למנהיגות חינוכית בירושלים.
ראש תחום מדעי הרוח והאמנויות בתכנית ׳רוח אדם׳.
מספריו: אתן היודעות – שיח האהבה באופרות של מוצרט. 2004. רישומים של התגלות. כתר, 2006. כינור ערוך – לשון הרגש של ח"נ ביאליק. עם־עובד, 2011 ש"י עגנון. אחוזת־בית, 2012.

ועדת הוראה

פסיכולוגית קלינית. פסיכואנליטיקאית מנחה, החברה הפסיכואנליטית בישראל. חברת איגוד ישראל לפסיכולוגיית העצמי ולחקר הסובייקטיביות, כיהנה בוועד האיגוד. מורה ומדריכה בתכנית הלימודים ׳פסיכולוגיית העצמי והמעשה הטיפולי׳ במסגרת מסלולי ההמשך של התכנית לפסיכותרפיה, בית הספר ללימודי המשך ברפואה, הפקולטה לרפואה ע״ש סאקלר, אוניברסיטת ת״א. חברת ועדת היגוי ׳רוח אדם׳ – תכנית הכשרה פסיכואנליטית בודהיסטית, מרכזת תחום פסיכואנליזה ויו״ר ועדת הוראה. מטפלת ומדריכה בפרקטיקה פרטית בת״א.

פסיכולוג קליני מדריך. פסיכואנליטיקאי מנחה, החברה הפסיכואנליטית בישראל והמכון הישראלי לפסיכואנליזה. חבר איגוד ישראלי לפסיכולוגיית העצמי ולחקר הסובייקטיביות, כיהן כיו״ר האיגוד. מורה ומדריך בתכניות הלימוד של האיגוד: ׳תכנית הכשרה תלת שנתית ללימודי פסיכולוגיית העצמי׳, תכנית ׳פסיכולוגיית העצמי והמעשה הטיפולי׳ במסגרת מסלולי ההמשך של התכנית לפסיכותרפיה, בית הספר ללימודי המשך ברפואה, הפקולטה לרפואה ע״ש סאקלר, אוניברסיטת ת״א.

ד"ר. פסיכולוג קליני מדריך. פסיכואנליטיקאי מנחה, מכון תל־אביב לפסיכואנליזה בת זמננו. מורה ומדריך בתכניות הלימוד של האיגוד: 'תכנית הכשרה תלת־שנתית ללימודי פסיכולוגיית העצמי', תכנית 'פסיכולוגיית העצמי והמעשה הטיפולי' במסגרת מסלולי ההמשך של התכנית לפסיכותרפיה, בית הספר ללימודי המשך ברפואה, הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל־אביב, חבר איגוד ישראלי לפסיכולוגית העצמי וחקר הסובייקטיביות.

פסיכולוגית קלינית. פסיכואנליטיקאית, החברה הפסיכואנליטית בישראל. חברת איגוד ישראלי לפסיכולוגיית העצמי ולחקר הסובייקטיביות. חברת ועדת הוראה וועדת קבלה ב׳רוח אדם׳ – תוכנית הכשרה פסיכואנליטית־בודהיסטית. מורה ומדריכה סמינר קליני בתחום הפסיכואנליזה בתוכנית ׳רוח אדם׳.

ד"ר. פסיכולוגית קלינית. פסיכואנליטיקאית ומורה במכון תל־אביב לפסיכואנליזה בת זמננו. חברת איגוד ישראלי לפסיכולוגיית העצמי ולחקר הסובייקטיביות. מרכזת בית המדרש ׳קוראים קוהוט – הרצאות שיקאגו׳ של האיגוד. חברת ועדת היגוי ׳רוח אדם׳ – תכנית הכשרה פסיכואנליטית־בודהיסטית. אחראית תחום הבודהיזם. מטפלת ומדריכה בפרקטיקה פרטית בתל־אביב-יפו.

פסיכולוגית קלינית מדריכה. פסיכואנליטיקאית מנחה, 'מכון תל־אביב לפסיכואנליזה בת זמננו'. חברת 'איגוד ישראלי לפסיכולוגיית העצמי ולחקר הסובייקטיביות'. מורה ומדריכה בתכניות הלימוד של האיגוד: 'תכנית הכשרה תלת־שנתית ללימודי פסיכולוגיית העצמי' , תכנית 'פסיכולוגיית העצמי והמעשה הטיפולי' במסגרת מסלולי ההמשך של התכנית לפסיכותרפיה, בית הספר ללימודי המשך ברפואה, הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל־אביב, חברת ועדת הוראה 'רוח אדם' – תכנית הכשרה פסיכואנליטית־בודהיסטית.

MD פסיכיאטר ופסיכואנליטיקאי, החברה הפסיכואנליטית בישראל. חבר באיגוד ישראלי לפסיכולוגיית העצמי וחקר הסובייקטיביות. מדריך בתכניות הלימוד של האיגוד: ׳תכנית הכשרה תלת־שנתית ללימודי פסיכותרפיה בגישת פסיכולוגיית העצמי׳, ׳התכנית לפסיכותרפיה, בית הספר ללימודי המשך ברפואה, הפקולטה לרפואה ע״ש סאקלר, אוניברסיטת ת״א.
יו״ר ועדת קבלה ׳רוח אדם׳ – תכנית הכשרה פסיכואנליטית־בודהיסטית.

פסיכולוגית קלינית, פסיכואנליטיקאית מנחה, החברה הפסיכואנליטית בישראל.
חברת האיגוד הישראלי לפסיכולוגיית העצמי ולחקר הסובייקטיביות. מורה ומדריכה בתכנית האיגוד ׳תכנית הכשרה תלת־שנתית ללימודי פסיכולוגית העצמי׳.
מלמדת בתכנית ׳התקרבות׳ מכתבי וויניקוט ומכתבי קוהוט במסגרת החברה הפסיכואנליטית בישראל.
למדה מספר שנים במסגרת מרכז וויניקוט.
מטפלת ומדריכה בפרקטיקה פרטית בתל־אביב מטפלת בילדים, נוער ומבוגרים.

בעל תואר ראשון בעבודה סוציאלית. ותואר שני בלימודי פסיכואנליזה (psychoanalytic Studies and contemporary society) מ־ Burnel university, West London. בוגר בית הספר לפסיכותרפיה שליד החברה הישראלית לפסיכואנליזה. פסיכותרפיסט מטפל בילדים, נוער ומבוגרים. מתמחה בטיפול בפגיעות מיניות ובהתמכרות לסמים. עבד שמונה שנים בתחנה לילד ונוער על של אליעזר אילן בירושלים. עבד ארבע שנים ביחידת של״ם לטיפול בנפגעי סמים ומשפחותיהם (יחידת הרווחה בעירית ירושלים) ובמתן טיפול פרטני וטיפול קבוצתי לאסירים משוחררים. עבד שלוש שנים בפרויקט להדרכה וייעוץ למכורים לסמים במזרח ירושלים, בפרויקט של עמותת רופאי העולם הצרפתית בשיתוף עם עמותת karitas. הדרכת קבוצות של מתבגרים, הדרכת מטפלים בתחום הפגיעות המיניות במסגרת מכון חרוב, מתן טיפול ויעוץ לילדי הרחוב והנוער במצבי סיכון ומצוקה במסגרת עמותת על״ם ומינהל קהילתי לב העיר בירושלים. פסיכותרפיה קבוצתית לסטודנטים ערביים בבצלאל באוניברסיטה העברית בירושלים מרצה בחוג לפסיכולוגיה באוניברסיטת אלקודס במשך ארבעה סמסטרים. מדריך למטפלים רגשיים ערביים ולמטפלים בקליניקות פרטיות. חבר בוועדת היגוי מטעם טביסטוק, החוקרת את הנכבה והשפעתה על גיבוש העצמי הפלסטיני. מטפל ומדריך בקליניקה פרטית.
פסיכולוגית קלינית, לימודי MA בפסיכולוגיה קלינית באוניברסיטת בר אילן, התמחות בשרותי הייעוץ לסטודנט באוניברסיטת תל־אביב ובמרכז לבריאות הנפש אברבנאל. בוגרת בית הספר לפסיכותרפיה באוניברסיטת תל־אביב. ניסיון רב־שנים של טיפול בילדים ונוער במסגרות קהילתיות שונות. כיום מטפלת במבוגרים, בני נוער וילדים בפרקטיקה פרטית.

ועדת קבלה

MD פסיכיאטר ופסיכואנליטיקאי, החברה הפסיכואנליטית בישראל. חבר באיגוד ישראלי לפסיכולוגיית העצמי וחקר הסובייקטיביות. מדריך בתכניות הלימוד של האיגוד: ׳תכנית הכשרה תלת־שנתית ללימודי פסיכותרפיה בגישת פסיכולוגיית העצמי׳, ׳התכנית לפסיכותרפיה, בית הספר ללימודי המשך ברפואה, הפקולטה לרפואה ע״ש סאקלר, אוניברסיטת ת״א.
יו״ר ועדת קבלה ׳רוח אדם׳ – תכנית הכשרה פסיכואנליטית־בודהיסטית.

פסיכולוגית קלינית מדריכה. פסיכואנליטיקאית מנחה, 'מכון תל־אביב לפסיכואנליזה בת זמננו'. חברת 'איגוד ישראלי לפסיכולוגיה העצמי ולחקר הסובייקטיביות'. מורה ומדריכה בתוכניות הלימוד של האיגוד: 'תוכנית הכשרה תלת שנתית ללימודי פסיכולוגיית העצמי' , תוכנית 'פסיכולוגיית העצמי והמעשה הטיפולי' במסגרת מסלולי ההמשך של התוכנית לפסיכותרפיה, בית הספר ללימודי המשך ברפואה, הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל־אביב , 'רוח אדם' – תוכנית הכשרה פסיכואנליטית־בודהיסטית.

פסיכולוגית קלינית. פסיכואנליטיקאית, החברה הפסיכואנליטית בישראל. חברת איגוד ישראלי לפסיכולוגיית העצמי ולחקר הסובייקטיביות. חברת ועדת הוראה וועדת קבלה ב׳רוח אדם׳ – תוכנית הכשרה פסיכואנליטית־בודהיסטית. מורה ומדריכה סמינר קליני בתחום הפסיכואנליזה בתוכנית ׳רוח אדם׳.

ד"ר. פסיכולוגית קלינית. פסיכואנליטיקאית ומורה במכון תל־אביב לפסיכואנליזה בת זמננו. חברת איגוד ישראלי לפסיכולוגיית העצמי ולחקר הסובייקטיביות. מרכזת בית המדרש ׳קוראים קוהוט – הרצאות שיקאגו׳ של האיגוד. חברת ועדת היגוי ׳רוח אדם׳ – תכנית הכשרה פסיכואנליטית־בודהיסטית. אחראית תחום הבודהיזם. מטפלת ומדריכה בפרקטיקה פרטית בתל־אביב-יפו.

פסיכולוגית קלינית. פסיכואנליטיקאית מנחה, החברה הפסיכואנליטית בישראל. חברת איגוד ישראל לפסיכולוגיית העצמי ולחקר הסובייקטיביות, כיהנה בוועד האיגוד. מורה ומדריכה בתכנית הלימודים ׳פסיכולוגיית העצמי והמעשה הטיפולי׳ במסגרת מסלולי ההמשך של התכנית לפסיכותרפיה, בית הספר ללימודי המשך ברפואה, הפקולטה לרפואה ע״ש סאקלר, אוניברסיטת ת״א. חברת ועדת היגוי ׳רוח אדם׳ – תכנית הכשרה פסיכואנליטית בודהיסטית, מרכזת תחום פסיכואנליזה ויו״ר ועדת הוראה. מטפלת ומדריכה בפרקטיקה פרטית בת״א.

פסיכולוג קליני מדריך. פסיכואנליטיקאי מנחה, החברה הפסיכואנליטית בישראל והמכון הישראלי לפסיכואנליזה. חבר איגוד ישראלי לפסיכולוגיית העצמי ולחקר הסובייקטיביות, כיהן כיו״ר האיגוד. מורה ומדריך בתכניות הלימוד של האיגוד: ׳תכנית הכשרה תלת שנתית ללימודי פסיכולוגיית העצמי׳, תכנית ׳פסיכולוגיית העצמי והמעשה הטיפולי׳ במסגרת מסלולי ההמשך של התכנית לפסיכותרפיה, בית הספר ללימודי המשך ברפואה, הפקולטה לרפואה ע״ש סאקלר, אוניברסיטת ת״א.

ניהול כללי

מנהלת אדמיניסטרטיבית

ד"ר. פסיכולוג קליני מדריך. פסיכואנליטיקאי מנחה, מכון תל־אביב לפסיכואנליזה בת זמננו. מורה ומדריך בתכניות הלימוד של האיגוד: 'תכנית הכשרה תלת־שנתית ללימודי פסיכולוגיית העצמי', תכנית 'פסיכולוגיית העצמי והמעשה הטיפולי' במסגרת מסלולי ההמשך של התכנית לפסיכותרפיה, בית הספר ללימודי המשך ברפואה, הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל־אביב, חבר איגוד ישראלי לפסיכולוגית העצמי וחקר הסובייקטיביות.

M.S.W פסיכואנליטיקאית מנחה, החברה הפסיכואנליטית בישראל. מלמדת בתכנית הלימודים ׳פסיכולוגיית העצמי והמעשה הטיפולי׳ במסגרת מסלולי ההמשך של התכנית לפסיכותרפיה, בית הספר ללימודי המשך ברפואה, הפקולטה לרפואה ע״ש סאקלר, אוניברסיטת ת״א. מלמדת בתכנית לפסיכותרפיה באוניברסיטת בר־אילן. חברת איגוד ישראלי לפסיכולוגיית העצמי ולחקר הסובייקטיביות.

ד"ר. פסיכולוגית קלינית, פסיכואנליטיקאית מנחה, החברה הפסיכואנליטית בישראל. חברה באיגוד הישראלי לפסיכולוגית העצמי ולחקר הסובייקטיביות, מורה ומדריכה במרכז ויניקוט בישראל וב"רוח אדם"-תכנית הכשרה פסיכואנליטית-בודהיסטית.

was born in California, and took her first courses in Buddhism in Dharamsala, India in 1973. She was ordained as a Buddhist nun in Kopan Monastery, Nepal, in 1974. She has studied Buddhism with various teachers such as Lama Zopa Rinpoche, Lama Thubten Yeshe, and His Holiness the Dalai Lama. At the request of her teachers Ven Sangye Khadro began teaching in 1979, while living in England, and since then has taught in many countries around the world. She was a resident teacher at Amitabha Buddhist Centre, in Singapore, for 11 years. In 1988 Sangye Khadro took the full ordination (bhikshuni) vows. She is the author of two books published by Wisdom Publications, How to Meditate, and Awakening the Kind Heart. She completed the Masters Program in Buddhist Studies at Istituto Lama Tsong Khapa, Italy, in 2013. She is a faculty member of the Human Spirit Psychoanalytic-Buddhist Training Program in Israel, and since early 2016 has been resident teacher at the Center for Wisdom and Compassion in Copenhagen, Denmark.

ד"ר. פסיכולוגית קלינית ופסיכואנליטיקאית מנחה. נמנית עם קבוצת המייסדים של מכון ת״א לפסיכואנליזה בת זמננו, כיהנה בעבר כיו״ר המכון וכראש הועדה המדעית. מלמדת ומדריכה במכון. חברה ב׳איגוד ישראלי לפסיכולוגיית העצמי ולחקר הסובייקטיביות׳ וכיהנה בוועד האיגוד. חברת סגל בתכנית הליבה של התכנית לפסיכותרפיה, מרכזת תכנית הלימודים ׳פסיכולוגיית העצמי והמעשה הטיפולי׳ במסגרת מסלולי ההמשך של התכנית לפסיכותרפיה, בית הספר ללימודי המשך ברפואה, הפקולטה לרפואה ע״ש סאקלר, אוניברסיטת ת״א. חברה בוועדת הוראה ׳רוח אדם׳ – תכנית הכשרה פסיכואנליטית בודהיסטית.

פסיכולוג קליני מדריך. מטפל במתבגרים ובמבוגרים בפרקטיקה פרטית בירושלים ובת״א. חבר־מייסד של איגוד ישראלי לפסיכולוגיית העצמי ולחקר הסובייקטיביות. מרכז מורה ומדריך בתכנית הלימודים ׳פסיכולוגיית העצמי והמעשה הטיפולי׳ במסגרת מסלולי ההמשך של התכנית לפסיכותרפיה, בית הספר ללימודי המשך ברפואה, הפקולטה לרפואה ע״ש סאקלר, אוניברסיטת ת״א. מתרגם, עורך ועורך־שותף לכמה מספרי היסוד בפסיכולוגיית העצמי, פרי עטו של ה. קוהוט ולביוגרפיה של צ׳.ב. סטורזייר על קוהוט.
נשיא האיגוד הבינלאומי לפסיכולוגיית העצמי הפסיכואנליטית IAPSP.

ד"ר. פסיכיאטר ופסיכואנליטיקאי. חבר בחברה הפסיכואנליטית בישראל. חבר באיגוד הישראלי לפסיכולוגיית העצמי ולחקר הסובייקטיביות. מנהל 'מרכז אביב' – מרכז לטיפול, יעוץ ואבחון בתחומי הנפש וההתנהגות. מלמד במסגרת המכון הישראלי לפסיכואנליזה ובמסגרת תכנית 'התקרבות' של החברה הפסיכואנליטית בישראל.

חני גרינברג, פסיכולוגית קלינית מנחה, פסיכואנליטיקאית למבוגרים ולילדים, מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו. מטפלת ומדריכה בקליניקה פרטית, מלמדת בתוכנית ההכשרה התלת שנתית של איגוד ישראלי לפסיכולוגית העצמי ולחקר הסוביקטיביות, מנחה סמינר קליני בתוכנית "המעשה הטיפולי", הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל אביב.
חברה פעילה באיגוד.

פרופסור מן המניין באוניברסיטה העברית, מרצה בחוג לספרות עברית וראש המכון לספרויות בה. מלמד בביה"ס מנדל למנהיגות חינוכית בירושלים.
ראש תחום מדעי הרוח והאמנויות בתכנית ׳רוח אדם׳.
מספריו: אתן היודעות – שיח האהבה באופרות של מוצרט. 2004. רישומים של התגלות. כתר, 2006. כינור ערוך – לשון הרגש של ח"נ ביאליק. עם־עובד, 2011 ש"י עגנון. אחוזת־בית, 2012.

פסיכולוגית קלינית מדריכה. פסיכואנליטיקאית מנחה, מכון תל־אביב לפסיכואנליזה בת זמננו. חברת האיגוד הישראלי לפסיכולוגיית העצמי ולחקר הסובייקטיביות.
כיהנה כיו"ר הוועדה המדעית של האיגוד. מורה ומדריכה בתכנית האיגוד: 'תכנית הכשרה תלת־שנתית ללימודי פסיכולוגיית העצמי'.
לומדת בודהיזם, מתרגלת פעילה, מזה כעשרים שנה.
יו"ר הוועדה הבינתחומית הנוכחית במכון תל־אביב.
בעשור האחרון, מלמדת את יסודות פסיכולוגיית העצמי במסגרות שונות.
חובבת ספרות ושירה. פרסמה שני ספרי שירה, אחד מהם בהוצאת הקיבוץ המאוחד.
השכלה קודמת: לימודי נגינה בנבל ולימודי מוזיקה בארץ ובאיטליה.
מטפלת ומדריכה בקליניקה פרטית, גבעת המורה־עפולה.

פסיכולוגית קלינית לפסיכולוגיית העצמי ולחקר הסובייקטיביות. מורה ומדריכה בתכנית הלימודים ׳פסיכולוגיית העצמי והמעשה הטיפולי׳ במסגרת מסלולי בטיפול בילדים, נוער ומבוגרים ובהדרכת אנשי מקצוע. חברה בוועדת ההוראה ׳רוח אדם׳ – תכנית הכשרה פסיכואנליטית־בודהיסטית.

יעל עבדה כיועצת ארגונית (תואר שני בהתנהגות ארגונית באוניברסיטת תל אביב- MSc בפקולטה לניהול, ולימודי הנחיית קבוצות של תוכנית ציפורי).

עם השינוי ללימודי פילוסופיה בודהיסטית גבוהה, סביב 2012, למדה בFPMT את תוכנית הלימוד המעמיק -Badic Program- במנזר נלנדה בדרום צרפת; והיא רשומה כיום כמורה מוכרת בארגון. עם תום לימודיה לימדה חמש שנים במנזר כעוזרת הוראה בתוכנית, ולומדת בימים אלו את תוכנית ה Masters Program ב- Institute Lama TsongKhapa באיטליה.

עברה ריטריטים ארוכים של לם רים של ארגון FPMT וגם ריטריטים של התבודדות ותרגול עצמי.

פסיכולוגית קלינית מדריכה. פסיכואנליטיקאית מנחה, בחברה הפסיכואנליטית בישראל ובמכון הישראלי לפסיכואנליזה.
חברה באיגוד הישראלי לפסיכולוגיית העצמי לחקר הסובייקטיביות.
מורה ומדריכה בתוכנית 'פסיכולוגית העצמי והמעשה הטיפולי' במסגרת מסלולי ההמשך של התוכנית לפסיכותרפיה ומדריכה ב'תוכנית הליבה בפסיכותרפיה פסיכואנליטית' של התוכנית לפסיכותרפיה בבית הספר ללימודי המשך ברפואה, הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל־אביב.

פסיכולוג קליני מדריך, חבר האיגוד לפסיכולוגיית העצמי ולחקר הסובייקטיביות, סיים את ה basic program במסגרת מכון למא טסונג קאפה בפומאיה.
ממקימי תכנית ׳רוח אדם׳. עמד בראש התחום הבודהיסטי בוועדת ההיגוי.

ד"ר. פסיכולוגית קלינית. פסיכואנליטיקאית ומורה במכון תל־אביב לפסיכואנליזה בת זמננו. חברת איגוד ישראלי לפסיכולוגיית העצמי ולחקר הסובייקטיביות. מרכזת בית המדרש ׳קוראים קוהוט – הרצאות שיקאגו׳ של האיגוד. חברת ועדת היגוי ׳רוח אדם׳ – תכנית הכשרה פסיכואנליטית־בודהיסטית. אחראית תחום הבודהיזם. מטפלת ומדריכה בפרקטיקה פרטית בתל־אביב-יפו.

ד"ר. פסיכולוג קליני ופסיכואנליטיקאי מנחה. מטפל ומדריך. חבר החברה הפסיכואנליטית בישראל. חבר סגל המכון הישראלי לפסיכואנליזה. חבר איגוד ישראלי לפסיכולוגיית העצמי ולחקר הסובייקטיביות. מלמד ומדריך במסגרות אוניברסיטאיות ואחרות. לשעבר, מנהל מוסד הילדים ״בני ברית״.

ד"ר. עבודת הדוקטורט שלה עוסקת בהיבטים של מגדר בהקשר של תהליכים והתמודדות עם שכול וטראומה. פסיכולוגית קלינית ופסיכואנליטיקאית מנחה, החברה הפסיכואנליטית בישראל. חברת איגוד ישראלי לפסיכולוגיית העצמי ולחקר הסובייקטיביות. מלמדת ומדריכה במסלולי הלימוד של החברה הפסיכואנליטית בישראל. מלמדת, מדריכה ומרכזת כתיבת עבודות הגמר בתכנית ארבע שנתית ׳פסיכולוגיית העצמי והמעשה הטיפולי׳ במסגרת מסלולי ההמשך של התכנית לפסיכותרפיה, בית הספר ללימודי המשך ברפואה, הפקולטה לרפואה ע״ש סאקלר, אוניברסיטת ת״א. מדריכה בתכנית לפסיכותרפיה, המחלקה לפסיכולוגיה, אוניברסיטת חיפה ובמרכז ויניקוט בישראל.

Tenzin Chodron is a Buddhist Nun in the Tibetan tradition who, since ordaining in India in 1999, has studied Buddhist philosophy at Chenrezig Institute in Australia, while living within the Chenrezig Nuns Community. During this time she has worked with Karuna, a home-based hospice service offering end of life care in the community and education on death and dying. Chodron is involved in both the clinical aspect of care with the dying and their families and also presents training courses in Spiritual Care With the Dying, in addition to courses in Buddhism. In earlier years Chodron received degrees in sociology and social work, focusing as a social worker and group facilitator particularly with indigenous communities in Australia. She also studied and practiced both Psychosynthesis and within the Theosophical tradition before travelling to Tibet and embracing Tibetan Buddhism. She is a Registered Teacher with FPMT (Foundation for the Preservation of the Mahayana Tradition).

פסיכולוגית קלינית. פסיכואנליטיקאית מנחה, החברה הפסיכואנליטית בישראל. חברת איגוד ישראל לפסיכולוגיית העצמי ולחקר הסובייקטיביות, כיהנה בוועד האיגוד. מורה ומדריכה בתכנית הלימודים ׳פסיכולוגיית העצמי והמעשה הטיפולי׳ במסגרת מסלולי ההמשך של התכנית לפסיכותרפיה, בית הספר ללימודי המשך ברפואה, הפקולטה לרפואה ע״ש סאקלר, אוניברסיטת ת״א. חברת ועדת היגוי ׳רוח אדם׳ – תכנית הכשרה פסיכואנליטית בודהיסטית, מרכזת תחום פסיכואנליזה ויו״ר ועדת הוראה. מטפלת ומדריכה בפרקטיקה פרטית בת״א.

פסיכולוגית קלינית, פסיכואנליטיקאית מנחה, החברה הפסיכואנליטית בישראל. חברת ׳איגוד ישראל לפסיכולוגיית העצמי ולחקר הסובייקטיביות׳. מורה בתכנית הכשרה תלת־שנתית ללימודי פסיכולוגיית העצמי של האיגוד. מדריכה בתכנית לפסיכותרפיה וחברת ועדת הוראה, מורה ומדריכה בתכנית הלימודים ׳פסיכולוגיית העצמי והמעשה הטיפולי׳ במסגרת מסלולי ההמשך של התכנית לפסיכותרפיה, בית הספר ללימודי המשך ברפואה, הפקולטה לרפואה ע״ש סאקלר, אוניברסיטת ת״א.

פסיכולוגית קלינית מדריכה, פסיכואנליטיקאית מנחה, החברה הפסיכואנליטית בישראל. מורה ומדריכה במכון הישראלי לפסיכואנליזה. חברת איגוד ישראלי לפסיכולוגיית העצמי וחקר הסובייקטיביות. מורה ומדריכה בתוכניות האיגוד: ׳תכנית הכשרה תלת־שנתית ללימודי פסיכולוגיית העצמי׳, ׳פסיכולוגיית העצמי והמעשה הטיפולי׳ במסגרת מסלולי ההמשך של התכנית לפסיכותרפיה, בית הספר ללימודי המשך ברפואה, הפקולטה לרפואה ע״ש סאקלר, אוניברסיטת ת״א. כיהנה כמרכזת התכנית. מתגוררת ועובדת בפרקטיקה פרטית בירושלים.

פסיכולוגית קלינית, פסיכואנליטיקאית מנחה, החברה הפסיכואנליטית בישראל.
חברת האיגוד הישראלי לפסיכולוגיית העצמי ולחקר הסובייקטיביות. מורה ומדריכה בתכנית האיגוד ׳תכנית הכשרה תלת־שנתית ללימודי פסיכולוגית העצמי׳.
מלמדת בתכנית ׳התקרבות׳ מכתבי וויניקוט ומכתבי קוהוט במסגרת החברה הפסיכואנליטית בישראל.
למדה מספר שנים במסגרת מרכז וויניקוט.
מטפלת ומדריכה בפרקטיקה פרטית בתל־אביב מטפלת בילדים, נוער ומבוגרים.

ד"ר שלום קורנהאוזר אנדראה
פסיכולוגית קלינית.
מתמחה בכירה, החברה הפסיכואנליטית בישראל.
חברת איגוד ישראלי לפסיכולוגיית העצמי וחקר הסובייקטיביות.
מלמדת קורס על פסיכולוגיית העצמי בתכנית לפסיכותרפיה של מרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית בישראל ובתכנית ההכשרה התלת שנתית ללימודי פסיכולוגיית העצמי של האיגוד.
בוגרת המחזור הראשון של התכנית התלת שנתית ללימודים מתקדמים במרכז וויניקוט.
מתגוררת ועובדת בקליניקה פרטית בירושלים.

עו"סM.S.W , פסיכואנליטיקאי מנחה, החברה הפסיכואנליטית בישראל. מורה ומדריך במסגרת המכון הישראלי לפסיכואנליזה. חבר איגוד ישראלי לפסיכולוגיית העצמי ולחקר הסובייקטיביות, שימש כמזכיר האיגוד. מורה ומדריך בתוכניות הלימוד של האיגוד. ממקימי תכנית רוחאדם. מתגוררת ועובד בפרקטיקה פרטית במבשרת-ציון.

Venerable Lozang Yönten is an American-born Buddhist nun in the Tibetan tradition (Geluk), ordained in 2003. She studied and practiced Buddhism in the United States from 1995 – 2002, after which she moved to Australia and engaged in full time study of Buddhist philosophy and practice at Chenrezig Institute (www.chenrezig.com.au) from 2002 – 2009 with Khensur Rinpoche Geshe Tashi Tsering, the recent Abbot of Gyurme Tantra College.

She went on to study at Thösamling Institute in North India with Geshe Tsewang Nyima and later at Chandrakirti Centre in New Zealand with Geshe Jhampa Tharchin as well as a series of in-depth Vinaya trainings in Taiwan, where she become a fully ordained Bhikshuni (Gelongma) in 2011.

In 2012, having completed the formal study and examination process, Venerable Yönten became a Registered In-Depth Teacher within the Foundation for the Preservation of the Mahayana Tradition (www.fpmt..org) and now offers service by giving classes and facilitating retreats in many Dharma Centres around the world. She is currently the teacher in residence at Mahamudra Centre for Universal Unity in New Zealand (www.mahamudra.org.nz) as well as being the International Mahayana Institute (www. www.imisangha.org) representative for Australia and New Zealand.

פסיכולוג קליני מדריך. פסיכואנליטיקאי מנחה, החברה הפסיכואנליטית בישראל והמכון הישראלי לפסיכואנליזה. חבר איגוד ישראלי לפסיכולוגיית העצמי ולחקר הסובייקטיביות, כיהן כיו״ר האיגוד. מורה ומדריך בתכניות הלימוד של האיגוד: ׳תכנית הכשרה תלת שנתית ללימודי פסיכולוגיית העצמי׳, תכנית ׳פסיכולוגיית העצמי והמעשה הטיפולי׳ במסגרת מסלולי ההמשך של התכנית לפסיכותרפיה, בית הספר ללימודי המשך ברפואה, הפקולטה לרפואה ע״ש סאקלר, אוניברסיטת ת״א.

פסיכואנליטיקאית מנחה, לומדת ומלמדת את מחשבתו של ביון – במכון הפסיכואנליטי – ירושלים, באוניברסיטת תל־אביב ובקבוצות פרטיות.
מורשתו התיאורטית והקלינית של ו. ביון והגותו של רענן קולקה מלוות אותה שנים בדרכה המקצועית ובהתגבשותה כמטפלת.
מטפלת ומדריכה בפרקטיקה פרטית.

פסיכולוגית קלינית ופסיכואנליטיקאית בחברה הישראלית לפסיכואנליזה.
מורה ומדריכה בביה״ס לפסיכותרפיה באוניברסיטת תל־אביב במסגרת לימודי המשך ברפואה, הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, בתכנית הליבה וכן מלמדת במסגרת מסלולי ההמשך של התכנית לפסיכותרפיה: 'פסיכולוגיית העצמי והמעשה הטיפולי', ובמסגרת מסלול הזרם העצמאי.
מלמדת בביה״ס לפסיכותרפיה באוניברסיטת בן־גוריון בפקולטה לרפואה. חברת איגוד ישראלי לפסיכולוגיית העצמי ולחקר הסובייקטיביות.

פסיכולוגית קלינית ופסיכואנליטיקאית בחברה הפסיכואנליטית בישראל. מורה ומדריכה במסלול למצבים מנטליים ראשוניים, מסלול הזרם העצמאי – פורצי דרכים והמסלול ההתיחסותי במסגרת לימודי המשך בתכנית לפסיכותרפיה בית הספר לרפואה ע״ש סאקלר אוניברסיטת ת״א.
מדריכה במרכז ויניקוט.

פסיכולוגית קלינית. פסיכואנליטיקאית, החברה הפסיכואנליטית בישראל. חברת איגוד ישראלי לפסיכולוגיית העצמי ולחקר הסובייקטיביות. חברת ועדת הוראה וועדת קבלה ב׳רוח אדם׳ – תכנית הכשרה פסיכואנליטית־בודהיסטית. מורה ומדריכה סמינר קליני בתחום הפסיכואנליזה בתכנית ׳רוח אדם׳.

פסיכולוגית קלינית מדריכה. פסיכואנליטיקאית מנחה, 'מכון תל־אביב לפסיכואנליזה בת זמננו'. חברת 'איגוד ישראלי לפסיכולוגיית העצמי ולחקר הסובייקטיביות'. מורה ומדריכה בתכניות הלימוד של האיגוד: 'תכנית הכשרה תלת־שנתית ללימודי פסיכולוגיית העצמי' , תכנית 'פסיכולוגיית העצמי והמעשה הטיפולי' במסגרת מסלולי ההמשך של התכנית לפסיכותרפיה, בית הספר ללימודי המשך ברפואה, הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל־אביב, חברת ועדת הוראה 'רוח אדם' – תכנית הכשרה פסיכואנליטית־בודהיסטית.

MD פסיכיאטר ופסיכואנליטיקאי, החברה הפסיכואנליטית בישראל. חבר באיגוד ישראלי לפסיכולוגיית העצמי וחקר הסובייקטיביות. מדריך בתכניות הלימוד של האיגוד: ׳תכנית הכשרה תלת־שנתית ללימודי פסיכותרפיה בגישת פסיכולוגיית העצמי׳, ׳התכנית לפסיכותרפיה, בית הספר ללימודי המשך ברפואה, הפקולטה לרפואה ע״ש סאקלר, אוניברסיטת ת״א.
יו״ר ועדת קבלה ׳רוח אדם׳ – תכנית הכשרה פסיכואנליטית־בודהיסטית.

פסיכולוגית קלינית ופסיכואנליטיקאית מנחה בחברה הישראלית לפסיכואנליזה. מטפלת ומדריכה. מלמדת את הגותם של ויניקוט וקוהוט במסגרות אוניברסיטאיות. שייכת לסגל של המכון הישראלי לפסיכואנליזה ושל מרכז ויניקוט. חברה בועדת הוראה ובסגל של 'רוח אדם'.

פסיכולוגית קלינית מדריכה. אנליטיקאית חברה במכון הישראלי לפסיכולוגיה יונגיאנית. חברת איגוד ישראלי לפסיכולוגיית העצמי ולחקר הסובייקטיביות. מורה ומדריכה בתכניות הלימוד של האיגוד: 'תכנית הכשרה תלת שנתית ללימודי פסיכולוגיית העצמי' (בעבר כיהנה בוועדת ההיגוי להקמת תכנית זו);  מורה ב'רוח אדם' – תכנית הכשרה פסיכואנליטית־בודהיסטית. מורה בתכנית התלת־שנתית ללימודי פסיכותרפיה, ביה"ס ללימודי המשך ברפואה, אוניברסיטת בן גוריון. מורה ומדריכה בתכנית ללימודי פסיכותרפיה בילדים ונוער, היחידה ללימודי המשך ביה"ס לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת תל-אביב. מורה בתכנית לפסיכותרפיה בגישת הפסיכולוגיה האנליטית היונגיאנית ביחידה ללימודי המשך, ביה"ס לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בר־אילן.