עקרונות

עקרונות‭ ‬תכנית‭ ‬לימודי‭ ‬הפסיכואנליזה

פסיכואנליזה מקיפה: תכנית רוח אדם תקנה ללומדים השכלה פסיכואנליטית רחבה תוך התמקדות בפסיכולוגיית העצמי הפסיכואנליטית.

התכנית מחויבת להיכרות עומק עם מיטב ההוגים הפסיכואנליטיים בתחומי המטה־תאוריה, בפרקטיקה של הנוכחות האנליטית ובממשקי המחקר הבינתחומי של הפסיכואנליזה עם תחומי דעת אחרים. כך, שלצד התמחות העומק בפסיכולוגיית העצמי הפסיכואנליטית יהיו לומדי התכנית 'אזרחי העולם' בפסיכואנליזה.

התכנית תקיים למידה של האסכולות הפסיכואנליטיות השונות ברצף ההתפתחות ההיסטורית בהגות הפסיכואנליטית.

למידת כל אסכולה תתבסס על שלושת צירי יסוד אלה: מטה־תאוריה, התפתחות ופסיכופתולוגיה, התאוריה של הנוכחות האנליטית.

הלימוד עצמו ישמש תרגול בעמדה אמפתית כלפי כל אסכולה, כדי להעמיק הלמידה בכל תאוריה מנקודת מבטה.

פסיכולוגיית העצמי הפסיכואנליטית:
היקף לימודי אסכולת פסיכולוגיית העצמי יהא מחצית מכלל לימודי התכנית הפסיכואנליטית.

שלושה צירי יסוד של לימוד האסכולה הם: התאוריה המטה־פסיכולוגית של הנרקיסיזם ומושג העצמי; התפתחות העצמי והתהוות העצמיות; התאוריה של הנוכחות הפסיכואנליטית כזולתעצמי.

הלמידה תתמקד בחמשת עמודי התווך של הקורפוס הקוהוטיאני: האנליזה של העצמי, הֲשָׁבַת העצמי, כיצד מרפאת האנליזה?, פסיכולוגיית־העצמי וחקר רוח אדם והרצאות מכון שיקגו. יצירות אלו משרטטות את קו התפתחות התאוריה דרך חמש תחנות: תחנה ראשונה – האמפתיה; תחנה שנייה – 'הנרקיסיזם החדש'; תחנה שלישית – תגלית הזולתעצמי; תחנה רביעית – המשָׂגה מלאה של מעשה הטיפול הפסיכואנליטי; תחנה חמישית – פסיכולוגיית העצמי כזולתעצמי של תרבות.

עקרונות‭ ‬תכנית‭ ‬לימודי‭ ‬הבודהיזם

תכנית לימודי הבודהיזם תציע היכרות רחבה עם ההגות הבודהיסטית ועם פרקטיקת התרגול שלה תוך התמקדות מיוחדת בבודהיזם הטיבטי על־פי מורשת הגֶלוּג. הלימוד ייעשה תוך שילוב הוראה  מסורתית ופרשנות מערבית עכשווית.

היקף לימודי הבודהיזם יקביל לכלל לימודי הפסיכואנליזה ויעניק הבנה מתקדמת של הבודהיזם הטיבטי בשלושה צירים: ההגות הפילוסופית; המטה־תאוריה הפסיכולוגית; התאוריה של דרכי התרגול לטיפוח התודעה המותמרת.

התכנית מלוּוה בתרגול מדיטטיבי יומיומי שיעטוף את הלמידה ואת הנוכחות בתכנית.

עקרונות תכנית לימודי מדעי הרוח והאמנויות

הלימודים יאפשרו היכרות עם היבטים נבחרים בהגות המערבית כמו גם זו המזרחית בתחומי הפילוסופיה, המדע, השירה, הספרות, האמנות והמוזיקה. הרחבת הדעת באפיקי תרבות אלו תהווה אופְנוּת תרגול נוספת בתהליך התמרת התודעה.

מתווה הלימודים יפרוס שני מסלולים משלימים של סמינרים בתחומי חקר רוח האדם והאמנויות. שני מסלולי הלימוד יתקיימו במקביל במשך כל שנות התכנית.
המסלול האחד, המכונה 'ארבעת הז'אנרים הגדולים', ערוך בזיקה לארבע הסוגות הגדולות העולות מן הפואטיקה האריסטוטלית: הטרגדיה, הקומדיה, האפוס והליריקה, מעין ארבעה יסודות ראשוניים של ההבעה האנושית. הדגם הזה מעמיד רצף של סמינרים הערוך, עד סוף השנה השניה ללימודים, במעין סדר היסטורי. החל מן השנה השלישית יוצאים מתוך הרצפים הללו שני זוגות של סמינרים העוסקים בשני נושאים המתבקשים מן המבנה הזה, בשני ממדים שונים: המודרניזם ומושג ה'אני', כשכל אחד מהם מסתעף אף הוא לתתי־נושאים.
המסלול השני, המכונה 'סינאפסות – גלגולי נושאים וצורות בתרבות', מעמיד שורות של סמינרים על נושאים שונים, שגם אם הם קשורים זה בזה ויוצרים בהצטברותם תמונה רחבה, הם אינם קשורים בקשרי נביעה זה מזה ואין צורך ללמוד אותם ברצף. מסלול זה משקף את דרך ההעברה של השדר בין תאי העצבים בגוף – העברה שאינה עשויה רק מגע ישיר, אלא היא מסירה מורכבת בין חומר לאנרגיה.