סגל רוח אדם

ראש התוכנית

רענן קולקה | ראש תוכנית ׳רוח אדם׳ – הכשרה פסיכואנליטית בודהיסטית.

פסיכולוג קליני מדריך. פסיכואנליטיקאי מנחה החברה הפסיכואנליטית בישראל והמכון הישראלי לפסיכואנליזה. חבר איגוד ישראלי לפסיכולוגיית העצמי ולחקר הסובייקטיביות, כיהן כיו״ר האיגוד. מורה ומדריך בתוכניות הלימוד של האיגוד: ׳תוכנית הכשרה תלת שנתית ללימודי פסיכולוגיית העצמי׳, תוכנית ׳פסיכולוגיית העצמי והמעשה הטיפולי׳ במסגרת מסלולי ההמשך של התוכנית לפסיכותרפיה, בית הספר ללימודי המשך ברפואה, הפקולטה לרפואה ע״ש סאקלר, אוניברסיטת ת״א.

ועדת היגוי

פסיכולוג קליני מדריך. פסיכואנליטיקאי מנחה החברה הפסיכואנליטית בישראל והמכון הישראלי לפסיכואנליזה. חבר איגוד ישראלי לפסיכולוגיית העצמי ולחקר הסובייקטיביות, כיהן כיו״ר האיגוד. מורה ומדריך בתוכניות הלימוד של האיגוד: ׳תוכנית הכשרה תלת שנתית ללימודי פסיכולוגיית העצמי׳, תוכנית ׳פסיכולוגיית העצמי והמעשה הטיפולי׳ במסגרת מסלולי ההמשך של התוכנית לפסיכותרפיה, בית הספר ללימודי המשך ברפואה, הפקולטה לרפואה ע״ש סאקלר, אוניברסיטת ת״א.

פסיכולוגית קלינית. פסיכואנליטיקאית מנחה, החברה הפסיכואנליטית בישראל. חברת איגוד ישראל לפסיכולוגיית העצמי ולחקר בפרקטיקה פרטית בת״א.

פסיכולוגית קלינית. פסיכואנליטיקאית מנחה, החברה הפסיכואנליטית בישראל. חברת איגוד ישראל לפסיכולוגיית העצמי ולחקר בפרקטיקה פרטית בת״א.

ועדת הוראה

פסיכולוגית קלינית. פסיכואנליטיקאית מנחה, החברה הפסיכואנליטית בישראל. חברת איגוד ישראל לפסיכולוגיית העצמי ולחקר בפרקטיקה פרטית בת״א.

ועדת קבלה

ניהול כללי