מלגות לימוד ומחקר

ברוח חזונה של תכנית ההכשרה המבוססת על העיקרון של יצירת קהילה תומכת־קהילה ונתמכת־קהילה, תכנית רוח אדם תסייע ללומדים בה לפנות לקבלת מלגת לימוד ומלגת מחקר חודשית מְכַבדת למשך שנים־עָשר חודשים בכל שנה למשך שבע שנות הלימוד.

מלגת הלימוד תממן את מכלול הלימודים על דרישותיהם.
מלגת מחקר תיועד עבור הטיפול במטופלים באנליזה שמהם לא יגבה כל תשלום, כעולה מרוח התכנית.