מלגות לימוד

ברוח חזונה של תכנית ההכשרה המבוססת על העיקרון של יצירת קהילה תומכת־קהילה, תכנית רוח אדם תסייע ללומדים בה לפנות לקבלת מלגת לימוד חודשית למשך שבע שנות הלימוד.