מערך התוכנית – מבנה שבועי

* אחת לחודש סמינר קליני של המשתתפים בתכנית,
מורים ולומדים, כמרחב מתבונן בתודעה האנליטית המתהווית בהשראת הפסיכואנליזה, הבודהיזם והגות מדעי הרוח והאמנויות.

** בתום כל אחד מהסמסטרים יתקיימו שלושה ימי סדנאות.