המבנה הכללי של התכנית

קבוצת‭ ‬הלומדים‭ ‬מאורגנת‭ ‬כסנגהה‭, ‬קהילה‭ ‬הלומדת‭ ‬יחד‭,‬ מתרגלת‭ ‬מדיטה‭ ‬יחד‭ ‬ודואגת‭ ‬לצרכיה‭ ‬החומריים,‭ ‬כמו‭ ‬אחזקה‭ ‬וניקיון‭ ‬של‭ ‬מרחב‭ ‬הלימודים‭ ‬הפיזי, ‬מתוך‭ ‬שותפות‭ ‬ואחריות‭ ‬הדדית.‭ ‬ 

משך‭ ‬הלימודים‭ ‬בתכנית‭ ‬הוא‭ ‬שבע‭ ‬שנים‭.‬ במהלך‭ ‬חמש‭ ‬וחצי‭ ‬השנים‭ ‬הראשונות, נפרשים‭ ‬הלימודים‭ ‬ על‮־‬פני‭ ‬שני‭ ‬ימי‭ ‬לימוד‭ ‬בשבוע, ימי שני ורביעי. במהלך‭ ‬השנה‭ ‬וחצי‭ ‬האחרונות‭ ‬יתקיימו‭ ‬הלימודים‭ ‬בימי שני.

בימי שני בין השעות 14:30–21:15
בימי רביעי בין השעות 09:00–15:00
כמפורט בתוכניות הלימוד בטבלת המבנה השבועי.
אחת לחודש, בימי שני יתקיים סמינר קליני של כל הלומדים והמורים בתכנית.

הלמידה בתכנית מתבססת על מרכיבי יסוד אלה:

 • אנליזה אישית.
 • תרגול של שלוש אנליזות לפחות (ארבע אנליזות למי שיתמחה גם בפסיכואנליזה של ילדים) בליווי הדרכה אישית בכל אנליזה.
 • נוכחות‭ ‬משתתפת‭ ‬בתכנית‭ ‬כוללת‭: ‬לימודים‭ ‬עיוניים‭ ‬(פסיכואנליזה‭ ‬מקיפה‭, ‬פסיכולוגיית‭ ‬העצמי‭ ‬הפסיכואנליטית‭, ‬בודהיזם‭ ‬ומדעי‭ ‬הרוח‭ ‬והאמנויות)‭‬ סמינר‭ ‬קליני‭, ‬תרגול‭ ‬מדיטה‭, ‬מעבדה‭ ‬להתהוות‭ ‬פסיכולוגיית‭ ‬זולתעצמי‭ ‬מונחית־דַהַרְמָה‭, ‬סמינרים‭ ‬מתכנסים‭ ‬‮–‬‭ ‬רטריטים‭.‬

בשלושת הסמסטרים הראשונים ייקחו הלומדים חלק בהתנסות יישומית של היות זולתעצמי בקהילה כחלק מתהליך ההכנה לאנליזות שיערכו.

אנליזה אישית

 • כל‭ ‬לומד‭ ‬יהיה‭ ‬באנליזה‭ ‬אישית‭ ‬במתכונת‭ ‬של‭ ‬ארבע‭ ‬פעמים‭ ‬במשך‭ ‬חמש‭ ‬שנים‭ ‬לפחות‭ ‬מעת‭ ‬כניסתו‭ ‬לתכנית‭.‬
 • על‭ ‬האנליטיקאי‭ ‬של‭ ‬האנליזה‭ ‬האישית‭ ‬להיות‭ ‬מוסמך‭ ‬על־ידי‭ ‬המוסדות‭ ‬המוכרים‭ ‬להכשרה‭ ‬פסיכואנליטית‭.‬

אנליזות לימודיות:

 • האנליזות‭ ‬הלימודיות‭ ‬תיערכנה‭ ‬בפרקטיקה‭ ‬הפרטית‭ ‬של‭ ‬כל‭ ‬לומדת‭ ‬ולומד‭ ‬ותינתנה‭ ‬למטופלים‭ ‬מתאימים‭ ‬שייבחרו‭ ‬לכך‭ ‬על‭ ‬ידי‭ ‬הלומדים‭ ‬בתיאום‭ ‬עם‭ ‬וועדת‭ ‬ההוראה‭.‬
 • כל‭ ‬אנליזה‭ ‬נוספת‭ ‬תוכל‭ ‬להתחיל‭ ‬שישה‭ ‬חודשים‭ ‬לאחר‭ ‬קודמתה‭ ‬באישור‭ ‬מדריך‭ ‬האנליזה‭ ‬הראשונה‭ ‬ומדריכי‭ ‬האנליזות‭ ‬שלאחר‭ ‬מכן‭ ‬בהתאמה‭ ‬ובתיאום‭ ‬עם‭ ‬ועדת‭ ‬ההוראה‭.‬
 • כל‭ ‬לומד‭ ‬נדרש‭ ‬לקיים‭ ‬שלוש‭ ‬אנליזות‭. 
 • אחת‭ ‬האנליזות‭ ‬של‭ ‬לומד‭ ‬המתמחה‭ ‬באנליזות‭ ‬של‭ ‬מבוגרים‭ ‬תוכל‭ ‬להיות‭ ‬עם‭ ‬ילד‭ ‬או‭ ‬מתבגר‭.‬
 • לומדים‭ ‬המתמחים‭ ‬גם‭ ‬בפסיכואנליזה‭ ‬של‭ ‬ילדים‭ ‬ומתבגרים‭ ‬נדרשים‭ ‬לארבע‭ ‬אנליזות‭: ‬שתיים‭ ‬במבוגרים‭ ‬ושתיים‭ ‬בילדים‭.
 • כל‭ ‬אחת‭ ‬מן‭ ‬האנליזות‭ ‬תהא‭ ‬בת‭ ‬ארבעה‭ ‬מפגשים‭ ‬שבועיים‭ ‬של‭ ‬חמישים‭ ‬דקות‭ ‬כל‭ ‬אחד. אחת‭ ‬מהאנליזות‭ ‬של‭ ‬הילדים‭ ‬או‭ ‬המתבגרים‭ ‬יכולה‭ ‬להיות‭ ‬גם‭ ‬בתדירות‭ ‬של‭ ‬שלוש‭ ‬פעמים‭ ‬בשבוע‭.‬
 • השאיפה‭ ‬היא‭ ‬לבסס‭ ‬תהליך‭ ‬אנליטי‭ ‬בטיפול‭ ‬במבוגר‭ ‬שיימשך‭ ‬שנתיים‭ ‬לפחות‭, ‬ושנה‭ ‬וחצי‭ ‬לפחות‭ ‬בטיפול‭ ‬בילד‭.‬
 • כל‭ ‬לומד‭ ‬יתנסה‭ ‬באנליזה‭ ‬של‭ ‬מטופלים‭ ‬משני‭ ‬המינים (בשתי‭ ‬האנליזות‭ ‬של‭ ‬ילדים‭ ‬או‭ ‬מתבגרים‭ ‬אין‭ ‬הכרח‭ ‬לשני‭ ‬המינים)‭.‬
 • כל‭ ‬אנליזה‭ ‬תלוּוה‭ ‬בהדרכה‭ ‬אישית‭ ‬בת‭ ‬שעה‭ ‬שבועית.‭ ‬החל‭ ‬מהשנה‭ ‬השישית‭ ‬ללימודים‭ ‬תוכל‭ ‬תדירות‭ ‬ההדרכה‭ ‬לכל‭ ‬אנליזה‭,‬ לעמוד‭ ‬על‭ ‬פעם‭ ‬אחת‭ ‬בשבועיים‭ ‬ובלבד‭ ‬שהיא‭ ‬נמשכה‭ ‬שלוש‭ ‬שנים‭ ‬לפחות, ‬בהתאם‭ ‬לשיקולי‭ ‬ועדת‭ ‬הוראה‭. ‬
 • שתי‭ ‬הדרכות‭ ‬לפחות‭ ‬צריכות‭ ‬להיות‭ ‬ברוח‭ ‬פסיכולוגיית‭ ‬העצמי.‭ ‬הדרכה‭ ‬אחת‭ ‬נוספת‭ ‬יכולה‭ ‬להיות‭ ‬על־פי‭ ‬בחירה‭ ‬אצל‭ ‬מדריך‭ ‬שאינו‭ ‬נמנה‭ ‬עם‭ ‬סגל‭ ‬התכנית‭.‬
 • על‭ ‬המדריכים‭ ‬להיות‭ ‬אנליטיקאים‭ ‬מנחים‭.‬
 • האנליזות‭ ‬הלימודיות‭ ‬תיערכנה‭ ‬בתשלום‭ ‬מסובסד‭ ‬למטופלים‭.‬
 • ההדרכות‭ ‬על‭ ‬האנליזות‭ ‬הלימודיות‭ ‬תיערכנה‭ ‬בתשלום‭ ‬מסובסד‭ ‬למדריכים‭.‬

* אנליזה שתיפסק או תסתיים בטרם מלאת לה שנתיים (או שנה וחצי אצל ילדים/מתבגרים) תיחשב במניין האנליזות לפי שיקולי ועדת ההוראה.