?? ???? ?? ??? לידריות - רענן קולקה, שיחות ??? ??????