למי‭ ‬מיועדת‭ ‬התכנית‭ ‬

התכנית‭ ‬תקבל‭ ‬בברכה‭ ‬מגוון‭ ‬של‭ ‬פונים‭ ‬תוך‭ ‬פתיחות‭ ‬לאוכלוסיות‭ ‬ולמגזרים‭ ‬שונים‭ ‬בחברה‭ ‬הישראלית‭ .

על‭ ‬הפונים‭ ‬להימנות‭ ‬על‭ ‬אחד‭ ‬ממקצועות‭ ‬בריאות‭ ‬הנפש‭ ‬המוכריםפסיכולוגיה,‭ ‬עבודה‭ ‬סוציאלית,‭ ‬פסיכיאטריה‬, הבעה‭ ‬ויצירה‭ ,‬או‭ ‬פונים‭ ‬מדיסציפלינות‭ ‬אחרות‭ ‬המורשים‭ ‬לעסוק‭ ‬בטיפול‭ ‬נפשי‭ ‬על‭ ‬ידי‭ ‬הרשויות‭ ‬המוסמכות‭.‬ על‭ ‬הפונים‭ ‬להיות‭ ‬בעלי‭ ‬תואר‭ ‬שני, בעלי‭ ‬הסמכת‭ ‬מומחיות‭ ‬במקצועם, עם‭ ‬ניסיון‭ ‬של‭ ‬חמש‭ ‬שנות‭ ‬עבודה‭ ‬קלינית‭ ‬בהדרכת‭ ‬קלינאים‭ ‬המוסמכים‭ ‬לכך‭.

ההשתייכות‭ ‬לתכנית‭ ‬תבוא‭ ‬לידי‭ ‬ביטוי‭ ‬בהשתתפות‭ ‬ערה‭,‬ סקרנית‭ ‬ויצירתית‭ ‬בקבוצת‭ ‬הלימוד,‭ ‬תוך‭ ‬אחריות‭ ‬ופתיחות‭ ‬של‭ ‬כל‭ ‬משתתפיה‭ ‬לאופייה‭ ‬הדמוקרטי‭,‬ לנקודות‭ ‬מבט‭ ‬שונות‭ ‬בקרב‭ ‬החברים‭ ‬הלומדים‭ ‬ואנשי‭ ‬הסגל‭ ‬כמו‭ ‬גם‭ ‬לחומר‭ ‬הלימוד‭ ‬‮–‬‭ ‬כך‭ ‬שהלמידה‭ ‬עצמה‭ ‬תהווה‭ ‬תרגול‭ ‬מתמיד‭ ‬מעמדת‭ ‬יסוד‭ ‬אמפתית‭.‬

הערות‭:‬

  • אופייה‭ ‬הבינלאומי‭ ‬של‭ ‬התכנית‭ ‬והגיבוי‭ ‬הבינלאומי‭ ‬שניתן‭ ‬לה‭ ‬מגורמים‭ ‬שונים‭ ‬בעולם‭ ‬תאפשר‭ ‬בעתיד‭ ‬קליטת‭ ‬לומדים‭ ‬מחו‭"‬ל‭.‬
  • עם ההתקבלות לתכנית יהיו הלומדים לחברים רשמיים באיגוד ישראלי לפסיכולוגיית העצמי ולחקר הסובייקטיביות, ובאיגוד הבינלאומי לפסיכולוגיית העצמי הפסיכואנליטית.
  • חברי‭ ‬איגוד‭ ‬ישראלי‭ ‬לפסיכולוגיית‭ ‬העצמי‭ ‬ולחקר‭ ‬הסובייקטיביות,‭‬ אשר‭ ‬מעוניינים‭ ‬בהכשרה‭ ‬פסיכואנליטית‭ ‬בלבד‭, ‬יוכלו‭ ‬לעשות‭ ‬זאת‭ ‬על־פי‭ ‬תכנית‭ ‬אישית.
  • תכנית‭ ‬רוח‭ ‬אדם‭ ‬תעודד‭ ‬הקמת‭ ‬מסגרת‭ ‬עיונית־התנסותית‭ ‬במרחב‭ ‬איגוד‭ ‬ישראלי‭ ‬לפסיכולוגיית‭ ‬העצמי‭ ‬ולחקר‭ ‬הסובייקטיביות‭ ‬בנושא‭ ‬׳חקר‭ ‬השילוב‭ ‬בין‭ ‬פסיכולוגיית‭ ‬העצמי‭ ‬והבודהיזם׳ שתהא‭ ‬פתוחה‭ ‬לחברים‭ ‬ולעמיתים‭ ‬באיגוד‭ ‬המעוניינים‭ ‬בכך.