סמינרים מתכנסים – רטריטים

סמינר החורף

סמינר בן שלושה עד חמישה ימים במהלך חופשת החורף שבין הסמסטרים, שיתמקד בחקירת מושגים בפסיכואנליזה מקיפה, בפסיכולוגיית העצמי ובבודהיזם.

הסמינר המתכנס יתקיים במדיטה שלמה ויכלול 'שיעור דהרמה' פסיכואנליטי־בודהיסטי.

סמינר החורף מיועד ללומדים בלבד.

סמינר הקיץ

סמינר בן חמישה עד שנים עשר ימים במהלך חודש יולי. הסמינר המתכנס יתקיים במדיטה שלמה שבה תשולב למידה קלינית עם שיעורי דהרמה. סמינר הקיץ מיועד לסנגהה של לומדי התכנית, לחברים מאיגוד ישראלי לפסיכולוגיית העצמי ולחקר הסובייקטיביות וכן לקהילה המקצועית הרחבה.
רענן קולקה, רטריט קיץ ׳רוח אדם׳ 2017

סמינר מתכנס בפומיה

במהלך שנות הלימודים יוכלו הלומדים להשתתף בסמינר מתכנס אחד במכון למה צונג קאפה – ללימוד ותרגול בודהיזם במסורת הטיבטית שבפומיה, איטליה.