רוח אדם בקהילה

מסע שמתחיל בעיר לוד, לצמיחה אנושית של אוכלוסיות מבקשות טיפוח בעולם כולו.

מתוך תפיסת העולם כמקום משותף, אשר יש לדאוג לשימורו ולטיפוחו למען הדורות הבאים, ומתוך מחויבות אנושית, נטע מפעל 'רוח אדם' את מושבו בעיר לוד. המיקום המיוחד מאפשר לנו להציע שינוי עומק בתרבות המקום, מתוך מעורבות והשתלבות בקהילה המקומית ובחייהם של אנשיה.

באמצעות מודל חלוצי וייחודי בעולם, המושתת על מערך של טיפולים פסיכואנליטיים הניתנים בלא תשלום, פועלת רוח אדם להפצתה של אלטרנטיבה לצמיחה אנושית כוללת של קהילות־זהות לאומיות, אתניות, תרבותיות ודתיות בקרב אוכלוסיית העיר.

קידומו של היחיד, הראוי לטיפוח האינדיבידואליות החד־פעמית שלו, לצד שילובו האורגני באחריות הכוללת לקהילתו האישית, לעתיד עולמנו ולעתידה של האנושות המשותפת שלנו, היא משימה מאתגרת הדורשת מבט פנורמי רב־תחומי הנשען על תשתית הגותית־רעיונית־תיאורטית המתייחסת בכבוד עמוק לטבע האדם, לאפיקי התפתחותו ולמקומו הכולל בעולם.

לוד, מעין מראה מרתקת של ישראל הרב־לאומית, הרב־זהותית, הרב־תרבותית, נבחרה על ידינו כי היא מייצגת את האתגר הישראלי הכביר של חילוץ הפוטנציאל הגלום באוכלוסיות מוחלשות מוכות טראומטיוּת כרונית, להוות מופת של צמיחה פסיכולוגית אנושית המושתתת על ערכי כבוד, אחווה, שוויון והימסרות, עדינות ורוך, שמחה ורוגע, לנביעתם ולכינונם של מרחבים אישיים וקיבוציים של חברת  "אדם לאדם  –  אדם".

קו האיכות הייחודי לחזון 'רוח אדם' הוא בכך שהוא מבקש להציע שינוי מבפנים ומחויב להשתלב בעיר ובקהילותיה המייחלות לצמיחה אנושית פסיכולוגית חדשה. החלטה אידאית־אסטרטגית זו לנטוע את ביתנו כחלק אורגני של התהוות השינוי מבקשת לומר: ביתנו, אנשי לוד, הוא ביתכם.

בקמפוס 'קריית אדם', כבר פועלת תכנית הדגל של 'רוח אדם', כשלצידה פועלות מספר תכניות לימוד מתקדמות לאנשי מקצועות הטיפול הנפשי, תכניות הדרכה השתלמות וליווי של סוכני שינוי מקצועיים במרחב העיר בתחומי החינוך, התרבות, בריאות הנפש, הרווחה והתמיכה הקהילתית.

אנחנו מאמינים כי מסע־חזון זה שאנו מכוננים בעיר לוד, יהווה מודל השראה להקמתם של מפעלים ברוחו בקרב אוכלוסיות מוחלשות רבות ברחבי העולם.