אודות ׳רוח אדם׳

מזה כעשור נרקם פרויקט חזון ייחודי שלידתו בישראל והחובק כבר שיתופי פעולה בינלאומיים:

זהו מפעל תרבותי־מדעי המבקש ליצור מצע לשיתוף פעולה חלוצי בין דיסציפלינה מערבית מובהקת לבין הגות עתיקת יומין – בין הפסיכואנליזה, שיאה של תרומת המודרניות לנגיעה בנפש האדם, לבין הבודהיזם, המזמין את כל אדם להתמרה רוחנית.

הרקע

ההתפתחות התיאורטית של הפסיכואנליזה בעשורים האחרונים, מזמינה יצירה של תכנית הכשרה חדשנית ומאתגרת – כזאת שמאפשרת את השתקפות החידושים התאורטיים בתאוריית הנוכחות האנליטית ואת הטמעתה בתודעת האנליטיקאי.

מטרת התכנית

התכנית מבקשת לתת מענה ישיר, מדויק וייחודי למכלול הנושאים הגלומים בטיפוח התודעה החומלת של הפסיכואנליטיקאי ובשכלול נוכחותו המתמירה כלפי מטופלו.

תכנית רוח אדם מכוננת מסגרת התהוות, התנסות, למידה וחוויה של פסיכואנליטיקאים הְמשוקעים בטיפוח ובשכלול הממד הרוחני של התודעה. התכנית שמה דגש על טיפוח נוכחות אנליטית התמרתית, אחדותית וחומלת הנעה בחופשיות בין הממדים התוך־אישיים, הבין־אישיים והעל־אישיים של המרחב הפסיכואנליטי. ברוח זו נבנית התכנית גם במחשבה על חדר הטיפול וגם כתומכת־קהילה.