פרויקט חזון בינלאומי
לשכלול הממד הרוחני של התודעה ולצמיחה אנושית של אוכלוסיות מוחלשות,
באמצעות תכנית הכשרה פסיכואנליטית־בודהיסטית.

'רוח אדם' היא פרויקט ייחודי – מפעל תרבותי־מדעי המבקש ליצור מצע לשיתוף פעולה חלוצי ללא תקדים בין פסיכולוגיית העצמי לבין הבודהיזם הטיבטי: בין דיסציפלינה מערבית מובהקת לטיפול בנפש האדם לבין הגות עתיקת יומין – המזמינה את האדם להתמרה רוחנית.

אנחנו מאמינים בזיקה הייחודית בין הדיסציפלינות וביכולתה להרחיב את היישום ההומניסטי של הפסיכואנליזה ולכונן קהילה לומדת ומסגרת התהוות, התנסות וחוויה של פסיכואנליטיקאים המשוקעים בטיפוח ובשכלול הממד הרוחני של התודעה.

מפגש בין שלושה שדות הגות

תכנית 'רוח אדם' מתבססת על שילוב ומזיגה בין שלושה שדות הגות, החולקים את העיסוק בהתמרת תודעתו של האדם ובכינון עמדה על־אישית פתוחה אל העולם ואל הזולת:

הפסיכואנליזה לדורותיה, תוך התמחות בפסיכולוגיית העצמי הפסיכואנליטית מייסודו של היינץ קוהוט.

בודהיזם, ההגות והפרקטיקה של זרם המהאיאנה.

מדעי הרוח והאמנויות, היבטים נבחרים מאוצרות הרוח האנושית בתרבות המערב והמזרח.

מחויבים לשינוי חברתי ולצמיחה רוחנית בעיר לוד

מפעל החזון 'רוח אדם' נטע את מושבו בעיר לוד, מתוך הכרעה אתית־רעיונית להציע שינוי עומק בחיי המקום, באמצעות מודל ייחודי בעולם: הלומדים בתכנית ייהנו ממלגת לימוד ומחקר ויעניקו לקהילה המקומית טיפולי פסיכואנליזה ללא תשלום. טיפולים אלה נועדו לסייע לא רק לבריאות הנפשית של יחידים, אלא להפצתה של אלטרנטיבה לצמיחה אנושית פסיכולוגית חדשה, המושתתת על ערכי כבוד ורֵעוּת.

'רוח אדם' מציעה שינוי מבפנים, מחויבת להשתלב בעיר ובאוכלוסיית אנשיה ושואפת להוות מודל השראה להקמתם של מפעלים ברוחה במקומות מוחלשים רבים ברחבי העולם, הזקוקים נואשות למגע יד ורוח של תשומת לב ומְשוּקָעוּת.

מקמפוס 'קריית אדם' ועד שיתופי פעולה בינלאומיים

הפרויקט, שלידתו בישראל, חובק כבר שיתופי פעולה בינלאומיים.

בקמפוס, לו קראנו 'קריית אדם', כבר ניתנים במסגרת תכנית 'רוח אדם' טיפולי פסיכואנליזה בלא תשלום לילדים בגיל הרך, למתבגרים, למבוגרים, לאנשי חינוך, לעובדים סוציאליים ולפסיכולוגים, כולם אנשי לוד. בנוסף מתקיימות בו מספר תכניות לימוד מתקדמות לאנשי מקצועות הטיפול הנפשי של איגוד ישראלי לפסיכולוגיית העצמי ולחקר הסובייקטיביות.

פסיכואנליזה

בודהיזם

מדעי הרוח והאמנויות

דברים שכדאי לדעת

הקמפוס

מפעל החזון 'רוח אדם' נטע את מושבו בעיר לוד, מתוך הכרעה אתית־רעיונית להציע שינוי עומק בחיי המקום. בקמפוס, לו קראנו 'קריית אדם', כבר ניתנים במסגרת תכנית 'רוח אדם' טיפולי פסיכואנליזה בלא תשלום.

למי התכנית מיועדת

לבעלי תואר שני עם ניסיון של 5 שנות עבודה קלינית בהדרכת קלינאים מוסמכים. על הפונים להימנות על אחד ממקצועות בריאות הנפש המוכרים: פסיכולוגיה קלינית, עבודה סוציאלית, פסיכיאטריה או למורשים לעסוק בטיפול נפשי על ידי הרשויות המוסמכות.

להורדת טופס הרשמה

טופס הרשמה לתוכנית הלימודים להורדה בקישור זה
ההרשמה לתכנית תיפתח בתאריך 1.10.17 ותסתיים בתאריך 31.1.18 התשובות לפונים תימסרנה עד תאריך 31.5.18. תכנית הלימודים של מחזור ב' תיפתח בתאריך 22.10.18.

תכנית הלימודים

משך הלימודים בתכנית הוא שבע שנים והם ממומנים באמצעות מלגת לימוד ומחקר ללומדים. במהלך שבע השנים נפרשים הלימודים על־פני שני ימי לימוד בשבוע.

מלגות לימוד ומחקר

התכנית איננה גובה שכר לימוד ומעניקה ללומדים מלגת לימוד ומחקר חודשית מְכַבדת למשך שבע שנות הלימוד. סכום זה יממן את הלימודים וכן את הטיפול במטופלים באנליזה, שמהם לא ייגבה כל תשלום.

תורמים

מפעל החזון של 'רוח אדם' נתמך מראשיתו, מזה כמה שנים, בידי תורם־מיטיב ישראלי, אשר בנדיבות לב נדירה סייע למפעל להתממש ולצאת לדרכו הראשונית.

מסע שמתחיל בעיר לוד,
לצמיחה אנושית
של אוכלוסיות מוחלשות
בעולם כולו.  

מפעל החזון 'רוח אדם' נטע את מושבו בעיר לוד, מתוך הכרעה אתית־רעיונית להציע שינוי עומק בחיי המקום, באמצעות מודל ייחודי בעולם להפצתה של אלטרנטיבה לצמיחה אנושית פסיכולוגית חדשה, המושתתת על ערכי כבוד ורֵעוּת. המיקום המיוחד מאפשר לנו להציע שינוי עומק בתרבות המקום, מתוך מעורבות והשתלבות בקהילה המקומית ובחייהם של אנשיה.